Što je vodljivost?

definicija

U fizici, vodljivost je kvaliteta mogućnosti prijenosa topline, zvuka ili električnog naboja, a može se definirati u smislu mobilnosti elektrona, gustoće, temperature i ostalih varijabli koje utječu.

Električna vodljivost

Električna vodljivost odnosi se na mobilnost punjenja u električnom polju, koja se povećava kako temperatura pada; Metali su posebno dobri vodiči, jer njihove veze dopuštaju vanjskim elektronima da slobodno lutaju.

Akustična vodljivost

Akustička vodljivost mjeri se promatranjem brzine kojom zvuk putuje kroz tvar, međutim opća je ideja da kompresibilnost smanjuje brzinu zvuka, na primjer, zvuk brže putuje kroz krutih tvari nego tekućina.

Toplinska vodljivost

Toplinska vodljivost je brzina kojom toplina teče kroz vodič kroz jedinicu vremena, ali povećava se s presjekom i smanjuje se s duljinom vodiča.

poluprovodnik

Poluvodič je izrađen od električno vodljivih elemenata u ovjesu neprovodne rešetke, obično od silicija. Kada su različiti vodljivi elementi ograničeni na različite regije, međusobna interakcija rezultira zanimljivim efektima, poput kršenja Ohmovog zakona.

Zanimljivi Članci