Što je traka statusa u programu Microsoft Word?

Što je traka statusa?

Traka statusa je alatna traka koja se nalazi pri dnu zaslona vašeg Word dokumenta. Navedite podatke o dokumentu na kojem radite: status provjere pravopisa, broj stranice, broj odjeljka, broj redaka i status spremanja / ispisa.

Što prikazuje traka statusa?

Traka statusa korisna je kada koristite makro funkciju u programu Microsoft Word. Ovo će vam reći jeste li snimali makronaredbu, reproducirali je ili pauzirali.

Prikažite i uklonite traku statusa

Da biste prikazali traku stanja, kliknite "Alati" u glavnom izborniku i odaberite "Opcije". Pojavit će se okvir s nekoliko kartica. Kliknite karticu "Pogled". Pronađite riječi "Traka statusa" i potvrdite okvir. Poništite ovaj okvir ako želite ukloniti ovu alatnu traku.

Zadane postavke statusne trake

Prikazati će se zadana postavka statusne trake.

Povijest trake statusa

Traka statusa prisutna je u svakoj verziji programa Microsoft Word od 1.0.

Zanimljivi Članci