Koji su elementi dijagrama toka?

terminator

Terminator je predstavljen malim pravokutnikom sa zakrivljenim uglovima. Terminatori se pojavljuju na početku i na kraju dijagrama toka. Konačni terminal se pojavljuje samo jednom u dijagramu.

procesi

Proces je predstavljen pravokutnikom. To se odnosi na radnju u poslovnom procesu i mora biti opisano jasno i sažeto. Postupak se može opisati pomoću jedne fraze tipa glagolske imenice, na primjer "Poredaj uredski pribor". Ista razina detalja mora se održavati u procesima dijagrama toka.

teme

Konac je predstavljen pravokutnikom s dvostrukim linijama na svakoj strani. Konac je važan proces koji se može oboriti na jednostavnije procese koji se mogu razviti u drugoj dijagrami tijeka.

odluka

Odluka je predstavljena dijamantom. Proces koji može odgovoriti na odgovor "da" ili "ne" zahtijeva okvir s odlukom.

konektor

Konektor je predstavljen malim krugom ili kutijom i na njemu je označen slovima. Dijagram toka napisan na jednoj stranici jasniji je od dijagrama na nekoliko stranica. Konektor osigurava da su procesi logično i ispravno povezani na nekoliko stranica.

Strelice

Linijske strelice povučene u jednom smjeru, po mogućnosti odozgo prema dnu, održavaju jasnoću dijagrama toka. Izbjegavajte linije strelica koje kruže jer to može ukazivati ​​na suvišnost u poslovnom procesu. Ako su potrebni ciklusi, produžite crte strelice prema gore i ulijevo radi jasnoće.

Zanimljivi Članci