Koje su funkcije osigurača u električnom krugu?

Zaštita električnog kruga

Osigurač djeluje kao zaštitnik kruga stvaranjem stanja otvorenog kruga kada dođe do prekomjerne električne struje. Osigurač obavlja tu funkciju prekidajući električnu struju topljenjem jedne njegove posebne komponente. Te se komponente tope toplinom koja nastaje kao rezultat prevelike struje. To znači da višak napona ne dovodi u kontakt s krugom i ne uzrokuje velike štete u sustavu.

Električni priključci

Prema web mjestu s elektroničkim podacima, Proizvođači elektronike, terminali osigurača tvore električnu vezu između izvora napajanja i elektroničkog uređaja u koji je ugrađen osigurač. Priključak osigurača dovršava krug usmjeravajući tok električne energije iz izvora napajanja prema osiguraču i na mehanizme elektroničkih uređaja. Kada postoji višak električne struje, osigurač je prva komponenta koja ga otkriva i puše na način opisan u odjeljku 1. Te su komponente jednokratne, ali moraju se zamijeniti svaki put kada dođe do porasta napona.

Vrste osigurača

Osigurači mogu biti dizajnirani za rad u raznim električnim događajima. Za sve ove vrste korištenja postoje samo dvije osnovne vrste osigurača: osigurač za izbacivanje i trenutni ograničavajući osigurač. Izmetljivi osigurači smanjuju višak struje djelovanjem deioniziranog plina kada puše komponente osigurača. Strujni osigurač koji ograničava struju djeluje s ogrlicom od pijeska koja u trenutnoj situaciji prenapona ograničava i hladi elemente osigurača.

Zanimljivi Članci