Kako umetnuti znak marke u PowerPoint prezentaciju

Naredba simbola

1. korak

Otvorite novu ili postojeću prezentaciju PowerPointa. Kliknite "Umetanje" u izborniku i pomaknite se do "Simbol".

2. korak

U dijaloškom okviru "Simbol" kliknite karticu "Simboli". Kliknite na okvir "Izvor" i odaberite "Krila".

3. korak

Potražite znakove marke na popisu pomaknite se do kraja. Dvaput kliknite na simbol marke koji odaberete.

Alat za mapiranje znakova u sustavu Windows

1. korak

Odaberite "Svi programi" na radnoj površini sustava Windows i pomaknite se na "Oprema". Odaberite "Alati sustava" i "Karta znakova."

2. korak

U dijaloškom okviru "Karta znakova" kliknite font Wingdings.

3. korak

Na dnu popisa pronađite željeni simbol marke.

4. korak

Odaberite simbol marke i kopirajte je i zalijepite u PowerPoint prezentaciju.

Unesite znakovni kod

1. korak

Otvorite novu ili postojeću prezentaciju PowerPointa.

2. korak

Odaberite "Format" u izborniku i promijenite font u "Wingdings".

3. korak

Držite tipku "Alt" na tipkovnici i unesite "0252" s numeričkom tipkovnicom da biste dobili simbol oznake. Provjerite je li tipka "Blokada brojeva" aktivirana jer na tipkovnici morate koristiti brojeve.

Zanimljivi Članci