Kako spojiti stereo zvučnike na TV

1. korak

Pošaljite televizijski audio izravno putem stereo prijemnika. Spojite zvučne izlaze televizora na zvučne ulaze prijemnika pomoću digitalnog kabela (koaksijalni ili optički) ili RCA (desni i lijevi audio). Spojite desni i lijevi stereo zvučnik odgovarajućih terminala na prijemniku. Provjerite da li su pozitivni i negativni priključci svakog zvučnika i prijemnika pravilno poravnani.

2. korak

Upotrijebite kabelsku kutiju. Ako vaš televizor nema audio izlaze, kao što ih nemaju mnogi stariji televizori, upotrijebite izlaze dekodera za usmjeravanje zvuka na prijamnik. Napravite digitalnu ili RCA vezu kako je opisano za TV.

3. korak

Koristite VCR (VCR). Ako nemate dekoder, spojite zidni utikački kabel na svoj videorekorder i zatim umjesto slanja zvuka na televizor, pošaljite ga prijemniku da umjesto zvuka programira kabel preko zvučnika umjesto zvučnika. na TV Spojite video izlaz videorekordera izravno na televizor radi lakše instalacije. Morat ćete kontrolirati televizijski program putem videorekordera.

4. korak

Promijenite programski način prijamnika u ulaznu kategoriju koja se koristi za unos zvuka, na primjer, "TV", "Kabel" ili "Aux" su uobičajene opcije. Sada biste mogli slušati zvuk televizijskih programa putem zvučnika.

Zanimljivi Članci