Kako skenirati s HP pisačem na računalo

Umetnite dokument ili sliku koju želite skenirati u skener vašeg HP pisača. Provjerite je li dokument ili slika usklađen s gornjim lijevim kutom skenera.

Zatvorite skener i pritisnite gumb "Pokreni skeniranje" na prednjoj ploči pisača.

Idite do računala i pričekajte da se pokrene program HP. Pojavit će se prozor u kojem piše "Skeniranje s gumba za skeniranje".

Odaberite vrstu dokumenta koji skenirate u prozoru "Skeniraj preko gumba za skeniranje". Ako skenirate sliku, odaberite "Slika". Ako je riječ o dokumentu, odaberite "Dokument". Kliknite "Skeniraj" kada završite. Sada će započeti postupak skeniranja.

Na skočnom zaslonu kliknite "Završi" koji će se prikazati nakon završetka postupka skeniranja. Dokument ili slika koju ste skenirali pojavit će se kao slikovna datoteka u mapi "Moje slike" koja se nalazi u mapi "Moji dokumenti".

Zanimljivi Članci