Kako pristupiti Linksys WRT54G2 V1 usmjerivaču

1. korak

Otvorite web preglednik kao što su Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome i u adresnu traku utipkajte "192.168.1.1".

2. korak

Kao lozinku unesite "admin" i korisničko ime ostavite prazno za zadanu prijavu.

3. korak

Kliknite karticu "Administracija" i unesite novu zadanu lozinku kako biste zaštitili mrežu od pristupa neovlaštenih osoba, koje mogu znati zadanu lozinku koju koristi Linksys.

4. korak

Pristupite kartici "Osnovna konfiguracija" da biste stvorili novo ime usmjerivača, kao i spriječili autorizirani pristup.

Zanimljivi Članci