Kako prilagoditi opravdanje tako da su posljednje rečenice odlomaka s lijeve strane u programu Microsoft Word

Poravnajte cijeli odlomak lijevo

1. korak

Otvorite datoteku programa Microsoft Word u koju želite prilagoditi tekst. Kliknite bilo gdje u paragrafu koji treba promijeniti svoje opravdanje, ili ako želite primijeniti ove postavke na cijeli dokument, pritisnite "Ctrl" i "A" na tipkovnici.

2. korak

Kliknite karticu "Start".

3. korak

Kliknite na gumb "Opraviči" na vrpci u grupi "Stavak". Prikazuje vodoravne crte jednake duljine koje predstavljaju opravdanost teksta. Na tipkovnici možete i pritisnuti "Ctrl" i "J".

Poravnaj lijevi jedini zadnji redak

1. korak

Otvorite datoteku programa Microsoft Word u koju želite prilagoditi tekst. Kliknite tekst na kraju posljednjeg retka odlomka, odmah nakon posljednjeg znaka.

2. korak

Pritisnite "Enter" ili "Return" na tipkovnici. Ovo će ukloniti opravdanje i prilagoditi posljednji redak s lijeve strane, ali će zadržati opravdanje u ostatku stavka.

3. korak

Pritisnite "Delete" na tipkovnici da biste uklonili dodatni redak prostora koji ste stvorili pritiskom na "Enter".

Zanimljivi Članci