Kako pisati srca, glazbene note i druge simbole na Facebooku, razmjenu trenutnih poruka i chat

1. korak

Pritisnite tipku "Zaključavanje broja" da biste aktivirali numeričku blokadu tipkovnice.

2. korak

Prijavite se na Facebook.com ili otvorite program za razmjenu trenutnih poruka u koji želite upisati simbole. Postavite pokazivač u okvir za unos.

3. korak

Držite tipku "ALT" i pritisnite "3" da biste dobili "♥", crno srce.

4. korak

Držite tipku "ALT" i pritisnite brzo, a zatim ponovno "1" da biste dobili "♂".

5. korak

Držite tipku "ALT" i brzo pritisnite "1", "3" da biste dobili "♪", glazbenu notu.

Korak 6

Držite tipku "ALT" i brzo pritisnite "0", "1", "6" i "2" da biste stvorili ¢, simbol novca.

Zanimljivi Članci