Kako otvoriti šifriranu RAR datoteku

1. korak

Preuzmite probnu verziju programa RAR Pasword Unloker 3.2 (pogledajte odjeljak "Resursi" u nastavku).

2. korak

Pokrenite program klikom na .exe datoteku.

3. korak

Kliknite na gumb "Otvori" na programskoj traci programa da biste pronašli RAR datoteku koju želite otvoriti.

4. korak

Odaberite prozor RAR u prozoru "Otvori datoteku", a zatim kliknite "Otvori".

5. korak

Odaberite opciju "Brute Force Attack (tretiranje svih mogućih kombinacija) u programu.

Korak 6

Kliknite gumb "Start" na traci sa zadacima da biste pokrenuli postupak dešifriranja datoteke.

Korak 7

Kliknite "u redu" kada se pojavi dijaloški okvir s lozinkom dešifrirane RAR datoteke. Sada možete upotrijebiti lozinku za otvaranje i raspakiranje datoteke RAR.

Zanimljivi Članci