Kako napraviti frakcije u programu Microsoft Word

1. korak

Postavite kursor na dokument u koji želite umetnuti djelić.

2. korak

Kliknite karticu "Umetanje" iznad vrpce. Razmislite o mogućnostima u promjeni vrpce.

3. korak

Kliknite gumb opcije "jednadžba". Pojavit će se nove opcije.

4. korak

Odaberite "frakcije" u odjeljku Strukture.

5. korak

Odaberite željeni tip frakcije s padajućeg izbornika. Otvorit će se polje jednadžbe gdje je pokazivač.

Korak 6

U okvir jednadžbe napišite nazivnik ulomka i brojnik. Kada završite, kliknite izvan okvira.

Zanimljivi Članci