Kako koristiti SSH za Mac OS X

1. korak

Pokrenite terminalnu aplikaciju na računalu s Mac OS X. Aplikacija se nalazi u mapi "Utilities" u odjeljku "Applications".

2. korak

U prozoru naredbenog retka koji se pojavi upišite "man ssh", bez navodnika. Pojavljuje se muška stranica (umanjenje za ručno). Pročitajte man stranicu kako biste se upoznali s upotrebom SSH-a. Kad ste spremni, u naredbeni redak upišite slovo q da biste uklonili stranicu.

3. korak

Upišite "ssh ", bez navodnika. Zamijenite odgovarajuće korisničko ime sa "korisnik". Ime gosta mora biti domena ili IP adresa udaljenog stroja.

4. korak

Od vas će se tražiti lozinka za udaljeni stroj. Unesite korisničku lozinku. Sada ste spojeni na udaljeni stroj i možete naredbe izvršavati na daljinu.

Zanimljivi Članci