Kako koristiti Excel za trigonometriju

1. korak

Upišite "=", a slijedi trigonometrijski kôd funkcije koji želite koristiti. Na primjer, ako želite pronaći kosinus, napisali biste "= COS", a zatim otvorili zagrade da bi konačni rezultat izgledao ovako:

= COS (

2. korak

Nakon otvorene zagrade napišite riječ "RADIJANI" i uključite drugu. Morate ga napisati jer Excel ne koristi stupnjeve, već radijane. Kada pišete u radijanima, Excel će automatski pretvoriti vaš kut (u stupnjevima) u radijane. Do sada bi vaša jednadžba trebala izgledati ovako:

= COS (RADIJANI)

3. korak

Zapišite broj stupnjeva do kojeg želite pronaći kosinus (ili tangenta, ili sinus). Na primjer, ako želite pronaći kosinus od 30 stupnjeva, vaša bi cjelovita jednadžba trebala izgledati ovako:

= COS (RADIJANI (30))

4. korak

Pretvorite radijane koje imate u stupnjeve koristeći funkciju stupnjeva. Na primjer, ako znate da je vaš kut 0, 7 radijana, napisali biste:

= OCJENA (0, 7)

5. korak

Pretvorite stupnjeve koje imate u radijane pomoću naredbe radijan prikazanu u prethodnim koracima. Na primjer, ako trebate pronaći radijane kuta od 70 stupnjeva, napisali biste:

= RADIJANI (70)

Zanimljivi Članci