Kako dodati tekst o slici u programu Microsoft Word

1. korak

Kliknite "Umetanje", a zatim "Oblici" u funkcijama crtanja.

2. korak

Kliknite "Novo platno za crtanje".

3. korak

Kliknite na platno, a zatim se vratite na karticu "Umetanje". Ovaj put kliknite na "Slika" u opcijama crtanja.

4. korak

Dođite do slike kojoj želite dodati tekst. Dvaput kliknite na sliku da biste je odabrali.

5. korak

Ponovno kliknite karticu "Umetanje", a zatim tekstne opcije na "WordArt". Odaberite vrstu teksta koji želite koristiti na slici i utipkajte tekst koji želite da se pojavi na slici.

Korak 6

Kliknite na rub slike da biste je odabrali, držite tipku Ctrl i kliknite WordArt koji ste napisali da biste je odabrali. Oba elementa moraju biti odabrana.

Korak 7

Kliknite karticu "Format", a zatim "grupiraj" u opcijama za uređivanje. Kliknite ponovo "grupa" da biste spojili tekst i sliku. Kao rezultat toga, oba elementa bit će ujedinjena.

Zanimljivi Članci