Kako dobiti simbol kvadratnog korijena u programu Word

Simbol matematičkog kvadratnog korijena naziva se radikalnim. Ako morate umetnuti radikal u Microsoft Word dokument, to možete učiniti putem izbornika "Simboli". Nakon umetanja možete staviti broj unutar radikala ili ga ostaviti prazan, ako želite kasnije umetnuti broj.

Otvorite Microsoft Word Ako želite umetnuti radikal u postojeći dokument, otvorite ga kroz izbornik "Datoteka".

Kliknite na "Umetanje" na vrhu zaslona. Kliknite na "Simbol" s desne strane vrpce. U okviru koji se pojavi kliknite "Više simbola".

Kliknite na "Podgrupa" koja je prikazana. Odaberite "Matematički operateri" koji se nalaze u trećem retku. Kliknite "Umetni". Radikal će se pojaviti u vašem dokumentu.

Zanimljivi Članci