Gdje je moj popis favorita?

Internet Explorer

Pokrenite Internet Explorer. Nakon što se otvori prozor preglednika, kliknite na "Favoriti" koja je žuta ikona zvijezde koja se nalazi u gornjem desnom kutu prozora preglednika. Na prikazanoj bočnoj traci odaberite karticu "Favoriti".

safari

Pokrenite Safari Nakon što je preglednik otvoren, pogledajte traku oznaka ispod adresne trake. Ovo je područje domaćin vaših omiljenih veza. Da biste upravljali vezama, idite na opciju "Favoriti" na traci izbornika i odaberite opciju koju želite pregledati i organizirati veze.

Mozilla Firefox

Pokrenite Mozilla Firefox. Poput Safarija, i Mozilla Firefox ima izbornik oznaka koji se nalazi ispod adresne trake, na desnoj strani prozora preglednika. Klikom na gumb izbornik će vam omogućiti da vidite svoje favorite i organizirati ih u mape.

Google Chrome

Pokrenite Google Chrome Izbornik favorita, kao i Safari i Mozilla Firefox, nalazi se neposredno ispod adresne trake na vrhu prozora preglednika i označen je sa "Ostale oznake".

Dodajte i upravljajte favoritima

Pomoću ovih prečaca na tipkovnici možete povremeno aktivirati i deaktivirati traku favorita: "Ctrl + Shift + B" u sustavu Windows i "? -Shift-B" na MAC-u.

Možete upravljati stavkama na traci, kliknite vezu da biste je uredili ili dodali stranicu ili mapu.

Zanimljivi Članci